جزئیات طرح استقبال از بهار در شهر کلیشادوسودرجان

جزئیات طرح استقبال از بهار در شهر کلیشادوسودرجان

حامداخگر از اجرای طرح استقبال ازبهار در سطح شهر  با فضاسازی مناسب در حوزه های فضای سبز و منظر آرایی شهر برای این ایام خبر داد. شهردارکلیشادوسودرجان با اعلام این خبر گفت: شهرداری کلیشادوسودرجان با اجرای طرح استقبال از نوروز در حوزه های زیباسازی و فضای سبز از جمله نصب میله و پرچم در ورودی