کشف ۲۴ فقره سرقت باطری در فلاورجان

کشف ۲۴ فقره سرقت باطری در فلاورجان

سارق دستگیر شده تاکنون به ۲۴ فقره سرقت باطری و دیگر وسایل و اموال داخل خودرو اعتراف کرده که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.؛