تصاویر:شهید اکبر ترابی سردار خط شکن عملیات والفجر ۱۰ - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز