حضور شهردار و اعضای شورای شهر فلاورجان در تماشای تئاتر سربازان فراری - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز