بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری شهیدان محسن صفری و محمدتقی مهرابی درفلاورجان - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری شهیدان محسن صفری و محمدتقی مهرابی درفلاورجان

بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری شهیدان محسن صفری و محمدتقی مهرابی از شهدای حادثه تروریستی جاده خاش زاهدن شهرستان فلاورجان برگزار شد

*

code