تیزر اولین یادواره سردار خط شکن شهیداکبرترابی در قهدریجان - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
تیزر اولین یادواره سردار خط شکن شهیداکبرترابی در قهدریجان

عملیات والفجر ۱۰ در۲۳اسفند۶۶ و به جهت آزاد سازی منطقه استراتژیک شاخ شمیران صورت گرفت

*

code