همایش هم افزایی رسانه ای و فضای مجازی | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
همایش هم افزایی رسانه ای و فضای مجازی

اولین همایش هم افزایی رسانه ای و فضای مجازی شهرستان فلاورجان ویژه کلیه مدیران گروه ها و کانال های فضای مجازی شهرستان شهدای خط شکن