ویدئو: پل تاریخی فلاورجان، تنها پل دوقوسی بر روی زاینده رود - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
ویدئو: پل تاریخی فلاورجان، تنها پل دوقوسی بر روی زاینده رود

پل تاریخی فلاورجان، تنها پل دوقوسی استان اصفهان پل تاریخی فلاورجان با نام قدیمی”ورگان”به عنوان تنها پل دو قوسی بر روی زاینده رود در استان اصفهان است. این پل براساس کتیبه مرمرین آن دارای قدمت بیش از ۴۰۰ سال و متعلق به دوره صفویان است. به گفته کارشناسان، پل ورگان به دلیل شکل قوسی آن، تنها پل منحنی تاریخی در استان اصفهان به شمار می رود.

*

code