آخرین اخبار

اسامی کاندیداهای شورای شهرابریشم منتشر شد
فرمانداری فلاورجان اسامی ۱۶نامزد انتخابات شورای شهر ابریشم را اعلام کرد.

اسامی کاندیداهای شورای شهرابریشم منتشر شد

به گزارش نیوز فلاورجان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ابریشم  به این شرح است ۱ – آقای جواد ابراهیمی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵ ۲ – خانم راحله ابراهیمی فرزند صادق کد نامزد ۱۶ ۳ – آقای احمدرضا ابراهیمی یزدآبادی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۷ ۴ – آقای تقی

اسامی کاندیداهای شورای شهر بهاران شهر منتشر شد
فرمانداری فلاورجان اسامی یازده نامزد انتخابات شورای شهر بهاران را اعلام کرد.

اسامی کاندیداهای شورای شهر بهاران شهر منتشر شد

به گزارش نیوز فلاورجان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بهاران به این شرح است   ۱ – خانم پروین احمدی کافشانی مشهور به شهرزاد فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۵ ۲ – آقای روح الله اسدی اجگردی فرزند علی کد نامزد ۱۷ ۳ – آقای علی باقریان سهلوانی فرزند ولی

عکس

فیلم