تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : reza
حوزه : اخبار اسلایدر, فرهنگی, ویژه خبری
شماره : 40332
تاریخ : ۱۵ آبان, ۱۳۹۷ :: ۲۰:۰۴
درهفتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی فلاورجان مطرح شد: مدیرانی که دغدغه فرهنگی ندارند بایدازتصدی درشهرستان فلاورجان کنارگذاشته شوند 14 آبان در تقویم رسمی کشورمان به نام روز شورای فرهنگ عمومی است و این اهمیت و جایگاه والای فرهنگ عمومی در سطح جامعه ما را می رساند.

روزها در تقویم کشورمان با عناوین مختلفی نامگذاری شده که همواره به موضوعات مهم و تاثیرگذار هم اختصاص پیدا کرده است. 14 آبان در تقویم رسمی کشورمان به نام روز شورای فرهنگ عمومی است و این اهمیت و جایگاه والای فرهنگ عمومی در سطح جامعه ما را می رساند. شورای فرهنگ عمومی در سال 1364 برای تعیین اهداف، سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور با وظایف مشخص شکل گرفت و به صورت رسمی از سال 1365 شروع به کار کرد. دکترسلطانی معاونت سیاسی فرمانداری فلاورجان درهفتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فلاورجان ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت نبی اکرم (ص) ،امام حسن مجتبی (ص) وامام رضا(ع) باتوجه به اهمیت شورای فرهنگ عمومی وگلایه مندی ازعدم حضوراکثراعضای این جلسه گفت :بایدمدیران واعضایی که دغدغه فرهنگی ندارند ازعضویت در شورای فرهنگ عمومی وتصدی درشهرستان کنار گذاشته شوند. دکترسلطانی افزود : قطعا یکی از جلسات حائز اهمیت در شهرستان جلسات شورای فرهنگ عمومی است که در آن به موضوعات فرهنگی و آسیب های اجتماعی پیش روی جامعه پرداخته می شود و اگر همه اعضا به آنچه در این شورا عنوان می شود عمل کنند شاهد رفع بسیاری از مشکلات و بهبود وضعیت فرهنگی خواهیم بود. درادامه حجت الاسلام هاشمی امام جمعه شهرقهدریجان افزود:دغدغه مند بودن درامورفرهنگی ازامورمعجورنزدخداوندمی باشدکه اجروپاداش زیادی دردرگاه الهی دارد وی گفت :بهترین الگووموثرترین شخصیت عالم هستی درامورفرهنگی پیامبراسلام حضرت محمد(ص)می باشندکه قرآن کریم به عنوان اسوه حسنه ازایشان نام می برد امام جمعه قهدریجان بااشاره به الگوگرفتن ازرفتارهای پیامبراکرم دربرخوردهای اجتماعی ازسلام کردن به عنوان یکی ازکم هزینه ترین مواردتکریم شخصیت افراد در ادارات یادکردوافزود :گسترش فرهنگ سلام کردن درادارات ومدارس وخانواده هامی تواند تاثیر زیادی درگسترش فرهنگ جامعه ایجادنماید وی گفت: سلام کردن فرهنگ بسیار غنی است که متأسفانه در جامعه ایرانی به فراموشی سپرده شده است. سلام کردن هفتاد نوع ثواب دارد، 69 ثواب آن برای کسی که سلام می‌کند و یک ثواب هم برای طرف مقابل در نظر گرفته می‌شود.» درپایان دکترخاکشورکارشناس ومشاوره اموراجتماعی به راهکارهای کاهش خشونت وافزایش تاب آوری که دردستورکاراین جلسه بود اشاره نمودوازخانواده به عنوان اصلی ترین ومهمترین عامل ونهادموثردرسلامت جامعه یادکردوافزود: تاب آوری مهارتی یادگرفتنی است وبرای همه سنین فرقی ندارد وی گفت : خانواده به عنوان یک عامل موثردرتربیت فرزندان می تواند خشونت یاکنترل خشونت رابه فرزندان آموزش بدهد