فصل برداشت آلبالو در شهر زازران/تصاویر

برداشت آلبالو از باغات شهر زازران شهرستان فلاورجان آغاز شد. فصل برداشت آلبالو در شهر آلبالوها برداشت آلبالو نوبرانه در  باغات این شهر  آغاز شد. بیشتر باغات شهر زازران باغ درخت آلبالو می باشد                           منبع تصاویر  :شهرداری زازران  .

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc