یکشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۸ Sunday, 26 May , 2019
بایگانی‌های آگهی مناقصه ، کلیشادوسودرجان - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
آگهی مناقصه ساخت پیاده روشهرداری کلیشادوسودرجان ۲۰ آذر ۱۳۹۶

آگهی مناقصه ساخت پیاده روشهرداری کلیشادوسودرجان

شهرداری کلیشادوسودرجان به استنادمصوبه شورای اسلامی این شهردرنظرداردعملیات پیاده روسازی معابرسطح شهرراازاعتبارات سال۹۶وبراساس فهرست بهای ابنیه سال۹۶ و ازطریق مناقصه به  پیمانکارواجدشرایط واگذارنمایدمتقاضیان  می توانند جهت دریافت برگ آگهی مناقصه وشرایط وضمائم مربوطه وهرگونه اطلاعات مربوطه تاآخروقت اداری روزشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۹به شهرداری کلیشادوسودرجان مراجعه ویا باتلفنهای ۲۴-۴۰۲۳ ۷۴۸ ۳ -۰۳۱ تماس حاصل فرمایند                                                                          علی […]