پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸ Thursday, 23 May , 2019
بایگانی‌های احداث سالن ورزش،فلاورجان،کلیشاد،پیربکران - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
سه پروژه ورزشی در شهرستان فلاورجان کلنگ زنی وتاپایان سال به بهره برداری خواهدرسید ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

سه پروژه ورزشی در شهرستان فلاورجان کلنگ زنی وتاپایان سال به بهره برداری خواهدرسید

رئیس اداره ورزش شهرستان فلاورجان گفت :به ورزش دوستان فلاورجانی قول میدهم باتوجه به عدم همکاری در واگذاری زمین اندرزگو وپایان مهلت واگذاری این زمین بانظرمساعدوزیرورزش وجوانان بزودی احداث سالن سه هزار نفری درمکان جدیدی آغازخواهد شد باتوجه به عدم همکاری در واگذاری زمین اندرزگوبانظرمساعدوزیرورزش وجوانان بزودی احداث سالن سه هزار نفری درمکان جدیدی آغازخواهد ش […]