محکومیت مسئول یک واحد صنعتی آلوده کننده هوا و محیط زیست در فلاورجان

مسؤول یک واحد آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان فلاورجان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. محمدولید مغربی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان اعلام کرد: مسئول یک واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیست و هوا با شکایت اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان، در دادگاه محکوم شد. محمد ولید مغربی گفت:

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc