برگزاری کارگاه آموزشی ویژه انجمن میراث فرهنگی در شهرستان فلاورجان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه انجمن میراث فرهنگی در شهرستان فلاورجان

 حافظ کریمیان رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان  از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه انجمن میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان همزمان با برگزاری دومین نشست اعضاء انجمن میراث فرهنگی بخش پیربکران در این شهرستان خبر داد.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc