پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸ Thursday, 23 May , 2019
بایگانی‌های اراضی کشاورزی قهدریجان - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
۷مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی قهدریجان اجرا شد . ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۷مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی قهدریجان اجرا شد .

۷مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی قهدریجان اجرا شد . به نقل از  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در راستای اجرای تبصره ۲ ماده قانون اصلاحی الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صیانت از اراضی کشاورزی با احکام قضائی ۷مورددیوارکشی غیرمجازدر منطقه قهدریجان قلع وقمع […]