انتخاب افسران سخنور برای کلانتری‌های استان اصفهان

انتخاب افسران سخنور برای کلانتری‌های استان اصفهان

سرهنگ جهانگیر کریمی در کارآگاه آموزشی سخنوری ویژه کارشناسان آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از آموزش همگانی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی نام برد و اظهار داشت: امروز شاهد الگوبرداری بیشتر دستگاه‌ها و نهادها از این راهبرد هستیم. وی با اشاره به تاثیرات فوق‌العاده طرح آموزش همگانی نیروی انتظامی بر

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc