مراسم معنوی اعتکاف درمسجد جامع {بزرگ } قهدریجان برگزار می شود

مراسم معنوی اعتکاف درمسجد جامع {بزرگ } قهدریجان  برگزار می شود ثبت نام از   متقاضیان شرکت در اعتکاف ویژه ایام ماه مبارک رجب در مسجد جامع {بزرگ } قهدریجان  آغازشد. متقاضیان جهت   شرکت در این آئین معنوی تا۱۱ رجب  فرصت دارند که بهمسجد جامع {بزرگ } قهدریجان  مراجعه و ثبت نام کنند. خواهران جهت ثبت ناماز

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc