فضیلت واعمال شب و روز عید سعید فطر

فضیلت واعمال شب و روز عید سعید فطر

شب اوّل شوال از جمله لیالى شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیاى آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب کمتر از شب قدر نیست.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc