یکشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۸ Sunday, 26 May , 2019
بایگانی‌های انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان برگزار شد. - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
انتخابات هیئت مدیره  شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان برگزار شد. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان برگزار شد.

دراین جلسه نمایندگان سهامداران نسبت به انتخاب ۵ نفرعضو اصلی و ۳نفر عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و سه نفر هیئت بازرسی و ۲نفرعضو علی البدل بازرسی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. انتخابات هیئت مدیره  شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان ۲۱ اردیبهشت برای مدت سه سال  در سالن آمفی […]