جلسه انجمن حافظان نبض حیات دربخش پیربکران برگزار شد.

به مناسبت هفته پژوهش، جلسه انجمن حافظان نبض حیات(همیاران محیط زیست) در مدرسه راضیه پیربکران برگزار شد. جلسه پژوهشی مدرسه راضیه بخش پیربکران  با حضور یک مسئول از اداره محیط زیست، دهیار، اعضای انجمن اولیا و مربیان، همکاران مدرسه و با حضور ریاست اداره و معاون آموزش و نوآوری برگزار شد. موضوع پژوهش این گروه از

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc