کاهش سطح کشت برنج از ۵۰۰۰ هکتار به ۸۰۰ هکتار

به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان ، برداشت برنج از سطح ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان فلاورجان در حال انجام می باشد. شهرستان فلاورجان همیشه به عنوان یکی از قطب های مهم کشت برنج در سطح استان مطرح بوده است. در سال های آبی نرمال سطح زیر کشت این محصول در شهرستان حدود

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc