برنامه قطع برق شهرستان فلاورجان سه شنبه ۲ مرداد ۹۷

برنامه قطع برق شهرستان فلاورجان سه شنبه ۲ مرداد ۹۷

ایام هفته تـاریــخ گروه بندی خاموشیها ساعت ۲۱ -۱۹ ساعت ۱۹ -۱۷ ساعت ۱۷ -۱۵ ساعت ۱۵ -۱۳ ساعت ۱۳ -۱۱ ساعت ۱۱ -۹ سه شنبه ۲/۵/۹۷ ۱۲ ۱۰و۱۱ ۷و۸و۹ ۱و۲و۳و۴ ۱۶و ۳شنبه ۲ مرداد ۹۷ نام شهرستان بخش آدرس ردیف گروه فلاورجان پیربکران پپیربکران (سهرفیروزان – گلگون – طاد- ونهر) ب ۱ فلاورجان پیربکران

سارق حرفه ای سیم کابل برق دستگیرشد/اعتراف به۲۳فقره سرقت دراستان اصفهان

شهروندان در صورت قطع ناگهانی برق با اداره برق و پلیس تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند و اگر مشاهده کردید فردی در حال بالا رفتن از تیر برق است، بلافاصله با پلیس تماس گرفته و موضوع را از طریق تماس با سامانه 110 به پلیس گزارش کنید. ؛