طرح کرامت بعنوان استوارسازی بنیادخانواده است

دومین مجمع عالی بسیج  شهرستان فلاورجان در راستای اجرای  طرح کرامت و مبارزه با آسیب های اجتماعی با حضور فرماندار شهرستان فلاورجان و فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و سایر اعضاء مجمع عالی بسیج  شهرستان ،نمایندگان اقشار بسیج در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش  فلاورجان برگزارشد  ،هدایت  فرماندار شهرستان فلاورجان دردومین نشست مجمع بسیج شهرستان فلاورجان

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc