تولد وشهادت /شهدای گرانقدرسوم اردیبهشت شهرستان فلاورجان

 به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروزسوم اردیبهشت، سالروز تولد ۹شهیداز شهدای شهرستان فلاورجان است. نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  اکبر حیدری زفره ۱۳۳۸/۰۲/۰۳ ۱۳۵۷/۱۰/۱۲ عباس صفری دشتچی ۱۳۴۱/۰۲/۰۳ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ حیدر توکلی گارماسه ۱۳۳۴/۰۲/۰۳ ۱۳۶۱/۰۲/۱۱ عزیزاله طیاری سهروفیروزانی ۱۳۴۶/۰۲/۰۳ ۱۳۶۱/۰۴/۳۱ علی اکبر بختیاردشتلوئی ۱۳۴۷/۰۲/۰۳ ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ محمود سلمانیان قهدریجانی

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc