آئین رونمایی ازاستارت آپ بومی درشهرستان فلاورجان انجام شد

گروهی از دانشجویان فلاورجانی موفق به طراحی نرم‌افزار هوشمند «پسمپ» برای تفکیک زباله ‌شدند