بازدید از گلخانه های گل رز و تولید مینی تیوبر سیب زمینی شهرستان فلاورجان

به نقل  کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان ، در تاریخ ۸/۱۰/۹۵ ، آقای مهندس کریمیان ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  به همراه آقای مهندس کرمانی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی از گلخانه های گل رز شهرستان و تولید مینی تیوبر سیب زمینی بازدید نمودند . بنا به گفته کارشناس باغبانی در شهرستان

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc