جلسه آموزش خانواده در مسجد چهارده معصوم روستای کلیسان برگزار شد.

جلسه آموزش خانواده مدارس شهید اشرفی،۱۹دی کلیسان و مقداد سمسان در راستای طرح کرامت با محوریت پیشگیری از اعتیاد با سخنرانی سلیمی و با حضور اکثر اولیا در مسجد چهارده معصوم روستای کلیسان برگزار شد. در این جلسه سلیمی به اهمیت ارتباط نزدیک فرزندان واولیا  وبرقراری محبت مابین آنها تاکید نمود چرا که فرزندان چانچه

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc