دکتر زندآور شهردار فلاورجان:نهضت آسفالت و ساماندهی معابر شهری از اولویت های شهرداری فلاورجان

دکتر زندآور شهردار فلاورجان  در گفتگو با خبرنگار نیوز فلاورجان   بیان نمود که ساماندهی معابر شهری و نهضت آسفالت معابر محلات سطح شهر یکی از اولویت های مهم شهرداری فلاورجان می باشد . وی در ادامه بیان نمود شهرداری فلاورجان در طول دوره چهارم شورای اسلامی شهر فلاورجان گام های بسیار موثری در توسعه