مسئول حفاظت اطلاعات سپاه فلاورجان : وسایل ارتباط جمعی مشکلاتی را برای نظام خانواده در کشور ایجاد کرده

مسئول حفاظت اطلاعات سپاه فلاورجان گفت:ماهواره و اینترنت دو وسیله ی ارتباطی هستند که سهم زیادی را در اوقات فراغت خانواده ها در کشور ما ایجاد کرده و مشکلاتی را در ارتباط اعضای خانواده ها با هم ایجاد کرده اند. حمیدرضا شفیعیان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه فلاورجان در مراسم آسیب شناسی شبکه های مجازی و ماهواره