سلسله جلسات حقوق شهروندی در فرهنگسرای شهرداری کلیشادوسودرجان برگزارشد

درراستای اهداف مقدس حقوق شهروندی و اموزش خانواده و همچنین رفتن به سمت فرهنگی غنی و سازنده اسلامی سه جلسه گارگاه مشاوره رایگان باموضوع :” شادمانی اصیل را به خانواده خود هدیه دهید” باسخنرانی دکتر علی اصغر سوادکوهی برنامه ریزی شد که اولین جلسه از این گارگاه در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۹۶ درفرهنگسرای شهرداری