نصب تابلوی کوچه ها مزین به تصویر شهدا

نصب تابلوی کوچه ها مزین به عکس شهدا در راستای ارزش گذاری بیشتر شهرداری زازران   به شهدا  وعطر آگین کردن فضای شهر به  تصاویر شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس انجام گرفته است همزمان با برگزاری یادواره ی شهدای شهر زازران نصب تابلوهای جدید معابر که مزین