مسابقه کتاب و کتابخوانی به مناسبت روز شهرداری و روز قلم توسط شهرداری قهدریجان برگزار شد

مسابقه کتاب و کتابخوانی   به مناسبت روز شهرداری و روز قلم توسط شهرداری قهدریجان برگزار شد     روابط عمومی شهرداری قهدریجان برگزار می کند مسابقه کتاب و کتابخوانی به مناسبت روز شهرداری و روز قلم (۱۴  تیر لغایت   ۱۴  مرداد ) منبع سوالات : کتاب اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی از استاد خلیل هیبتی