جلسه کمیته امربه معروف ونهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان

جلسه ای که به منظور ارائه راهکار های مناسب در خصوص فریضه امر به معروف ونهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی  در محل شهرداری کلیشادوسودرجان  با حضور فرماندار شهرستان فلاورجان  شهردارشهر کلیشادوسودرجان  – امام جمعه شهرستان فلاورجان –-رئیس شورای شهر  و جمعی از مسئولین شهرستان در محل شهرداری کلیشادوسودرجان برگزار گردید که در این