۱۲فروردین، روز «جمهوری اسلامی»

۱۲ فروردین ، روز انتخاب یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است، در این روز با رای اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از ۲۵۰۰ سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی وحکومت مردمی تغییر یافت. «… مبارک باد بر شما چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و