نصب بنرهای هفته فرهنگی شهرستان فلاورجان در سطح شهرستان

با توجه به اینکه  ۳۰ بهمن تا ۶ اسفند ماه  به عنوان هفته فرهنگی شهرستان فلاورجان می باشد  روابط عمومی های شهرداری های  وادارات و دهیاری های شهرستان اقدام به نصب  بنرهای حاوی روز شمار هفته فرهنگی و روز پنجم  اسفند   فلاورجان  ، حماسه ،ایثار ،شهادت در میادین اصلی ، مساجد ،اماکن عمومی و محل