لیست شعب اخذ رأی شهرستان فلاورجان در مرکز شهرستان و بخش مرکزی

ستاد انتخابات شهرستان فلاورجان شعب اخذ رای در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اعلام کرد.   شماره شعبه نام شعبه شعبه شماره ۱ شهر فلاورجان به نشانی مسجد اعظم شعبه شماره ۲ شهر فلاورجان به نشانی شهرداری شعبه شماره ۳ شهر فلاورجان به نشانی جعفر آباد مسجد امام سجاد(ع) شعبه شماره ۴ شهر فلاورجان به