۲۲ فضیلت زیارت عاشورا

۲۲ فضیلت زیارت عاشورا

طبق آنچه در فرمايش حضرت امام محمّد باقر (عليه السلام)و حضرت صادق (عليه السلام)در روايت علقمه و صفوان است ، بيست و دو فضیلت برای زیارت عاشورا بیان شده است.؛