سافتبال فلاورجان در اولین گام از سد خمینی شهر گذشت

سافتبال فلاورجان در اولین گام از سد خمینی شهر گذشت رشته سافتبال که مدت کوتاهی است توسط هیات انجمن های ورزشی شهرستان فلاورجان راه اندازی شده است در همین شروع کار در هفته اول لیگ استان با نتیجه ۴ بر۳ از سد تیم خمینی شهر گذشت . عارف نجفی رئیس هیات انجمن های ورزشی شهرستان