یاد یاران /یادی از یک شهید/سردار شهید والا مقام عبدالرسول جمالی

سردار شهید عبدالرسول جمالی   از جمله شهدای  شهرستان فلاورجان  است که در  هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسید. نام شهید:عبد الرسول                                نام خانوادگی :جمالی قهدریجانی نام پدر :عبدالغفار             تاریخ تولد :۱۳۳۶/۸/۱ شغل :کارگر