۲۲ خرداد سالروز شهادت سردار شهید نبی الله علی عسگریان

نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت نبی الله علی عسگریان زازرانی ۱۳۴۳/۰۴/۰۸ ۱۳۶۳/۰۳/۲۲ مسئولیت : فرمانده گردان جند الله نام پدر: رمضانعلی تاریخ تولد : ۱۳۴۳ تاریخ شهادت : خرداد ماه ۱۳۶۳ محل شهادت : کردستان، دیوان دره روستای نرگسِله نحوه شهادت : براثر شکنجه های فراوان دموکرات و کموله مزار شهید : شهرستان