۱۳ آبان یادآور سه رویداد تاثیرگذار و نشان ازمقاومت، ایستادگی و مبارزه ملت ایران در مقابل نظام استکباری و سلطه در تاریخ انقلاب اسلامی است.

، سیدناصرموسوی لارگانی امروز ( پنج شنبه، ۱۳ آبان ) یادداشتی را به مناسبت ۱۳ آبان به خبرگزاری خانه ملت ارسال کرد که متن این یادداشت به شرح ذیل است: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد تاثیرگذار و نشان ازمقاومت، ایستادگی و مبارزه ملت ایران در مقابل نظام استکباری و سلطه در تاریخ انقلاب اسلامی است.