انتخاب شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلاورجان به عنوان تعاونی برتر استان

انتخاب شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلاورجان به عنوان تعاونی برتر استان

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلاورجان در دوازدهمین جشنواره تعاونی های استان اصفهان به عنوان  تعاونی برتر انتخاب شد علیرضا تیغ سازمدیر تعاون اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به روند داوری تعاونی های برتر گفت:از ۶ تا۳۱ خرداد ماه سال جاری ۵۰۲ شرکت تعاونی در سایت جشنواره ثبت نام کردند. وی افزود:آخرین جلسه