تولد وشهادت /شهدای گرانقدر چهارم اردیبهشت شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروزچهارم  اردیبهشت، سالروز تولد ۴ شهیداز شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است.   نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  عباس اسماعیلی سودرجانی ۱۳۴۲/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۲/۱۷ مرتضی شیرزادی گارماسه ۱۳۴۷/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۷/۰۵ محمدعلی صابری سهروفیروزانی ۱۳۴۵/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۴/۳۱ حسن کیانی اجگردی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴ ۱۳۶۳/۱۲/۲۴          

تولد وشهادت /شهدای گرانقدر ۱۴ فروردین شهرستان فلاورجان

  امروز۱۴ فروردین ، سالروز تولد ۵شهید وشهادت  دو  شهید  از شهدای شهرستان فلاورجان است. نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  ناصر ترابی باغ ابریشمی ۱۳۳۵/۰۳/۰۱ ۱۳۶۱/۰۱/۱۴ علی شیرازدی ۱۳۴۶/۰۴/۰۹ ۱۳۶۶/۰۱/۱۴ نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  غلام رضا رهنمافلاورجانی ۱۳۴۱/۰۱/۱۴ ۱۳۶۰/۰۹/۱۹ یداله قاسمی موسیانی ۱۳۴۵/۰۱/۱۴ ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ محمد صفری خروشادی ۱۳۴۶/۰۱/۱۴ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷ احمد