شهدای سوم آبان ماه شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزاری کنگره سرداران و۱۳۰۰شهید شهرستان فلاورجان می رویم امروزسوم آبان ماه سالروز شهادت۳ تن از شهدای شهرستان فلاورجان است. شهید حسین علی نوروزی — شهادت۱۳۶۲/۰۸/۰۳ شهید صفرعلی بختیاری آب نیلی  — شهادت۱۳۶۲/۰۸/۰۳ شهید رحمت اله حمزه زاده قهدریجانی— شهادت ۱۳۶۲/۰۸/۰۳ شادی روح شهدا صلوات.