شهدای گرانقدر ۲۳ خردادماه شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروز ۲۳ خردادماه سالروز شهادت ۴ شهید از شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است.   نام شهید نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت علی اصغر اثنی عشری کلیشادی ۱۳۴۸/۱۲/۲۳ ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ علی اصغر بوسعیدی اشترجانی ۱۳۴۸/۰۴/۰۱ ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ محمود محمدی آغچه بدی ۱۳۴۸/۰۳/۲۱ ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ حسین تقی زاده قهدریجانی

تولد وشهادت /شهدای گرانقدر پنجم اردیبهشت شهرستان فلاورجان

  به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروزپنجم اردیبهشت، سالروز تولد۱۲ شهید وشهادت ۴ شهید از شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است.     نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  رحمن باقری سودرجانی ۱۳۳۱/۰۲/۰۵ ۱۳۶۱/۱۱/۱۸ رضاقلی رئیسی خیرآبادی ۱۳۳۶/۰۲/۰۵ ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ حسین طالبی ۱۳۴۴/۰۲/۰۵ ۱۳۶۱/۱۰/۱۶ رمضانعلی کاظمی جوجیلی ۱۳۳۹/۰۲/۰۵ ۱۳۶۱/۰۱/۰۶ محمد

تولد وشهادت /شهدای گرانقدر چهارم اردیبهشت شهرستان فلاورجان

به استقبال برگزار ی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان می رویم امروزچهارم  اردیبهشت، سالروز تولد ۴ شهیداز شهدای گرانقدر  شهرستان فلاورجان است.   نام نام خانوادگی تاریخ تولد تاریخ شهادت  عباس اسماعیلی سودرجانی ۱۳۴۲/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۲/۱۷ مرتضی شیرزادی گارماسه ۱۳۴۷/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۷/۰۵ محمدعلی صابری سهروفیروزانی ۱۳۴۵/۰۲/۰۴ ۱۳۶۱/۰۴/۳۱ حسن کیانی اجگردی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴ ۱۳۶۳/۱۲/۲۴