قهدریجان امروزمیزبان ۳شهیدگمنام دفاع مقدس

قهدریجان امروزمیزبان ۳شهیدگمنام دفاع مقدس

پیکر ۳۰ شهید گمنام تازه تفحص شده در استان اصفهان تشییع خواهد شد. شهر قهدریجان هم امروز میزبان یک شهید ۱۹ ساله از عملیات کربلای ۴، دو شهید ۱۶ ساله و ۲۳ ساله از عملیات رمضان خواهدشد ؛