یوسف گمگشته باز آمد/تشیع شهید مدافع حرم« محمد رضایی»

پیکر پاک   شهید  مفقودالاثر « محمد رضایی» از شهدای مدافع حرم اتباع افاغنه در شهرستان فلاورجان با حضور همسر،  کودک خردسال شهید   وخانواده شهید و همرزمان شهید و اتباع افاغنه ومسئولین اداری ،انتظامی ،نظامی  ،روحانیون ،اصناف و….تشیع و به خاک سپرده شد. چشمان خیس کودک خردسال شهید  و مادرانی که انتظارشان به سر آمده، پدرانی