در جلسه ی شورای ترافیک استان بهبود وضعیت و رعایت ایمنی حمل و نقل شهروندان شهرستان فلاورجان بررسی شد.

جلسه ی شورای ترافیک استان به ریاست محمد علی طرفه برگزار گردید و در خصوص طرح جامع ترافیک شهر اصفهان، محدودیت ترافیکی و بهبود وضعیت حمل و نقل شهرستان فلاورجان تصمیم گیری شد. در جلسه ی شورای ترافیک استان که با حضور محمد علی طرفه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار گردید بهبود وضعیت