شورای ها ی شهر بازوی نظارت مردم بر شهرداری ها

نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: لازم است یک حسابدار قوی در بین اعضای شوراها باشد تا بتواند برعملکرد شهرداری ها نظارت کند و نظارت بر این مسئله برعهده شورا می باشد. حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در خصوص نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت:یکی از مسائلی که می تواند یک شهر را